Introduction

ကူညီျကသူမ်ား....video

ျမဝတီ တိုက္ပြဲျကားမွာေျမဇာပင္ျဖစ္ေနျကရတဲ့စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကိုကူညီျကသူမ်ား.....

0 comments:

Post a Comment